Green Laning en de Groene Code: Offroad met een terreinwagen

Green Laning en de Groene Code: Offroad met een terreinwagen

Wat is Green Laning?

Je kunt ‘Green Laning’ het beste beschrijven als ‘van de gebaande paden gaan’. Bij Green Laning rijd je over onverharde wegen. Dit zijn vaak bosweggetjes, wegen op afgelegen gebieden van het platteland of wegen die in verval zijn geraakt.

‘Green Laning’ verwijst dus naar de weg die vaak groen is door gras, mos of andere begroeiing.

Deze manier van offroad rijden met een 4×4 terreinwagen wordt steeds populairder, omdat je rijd door natuurrijke gebieden met prachtige landschappen, waarbij je van de gebaande paden gaat zonder onnodig risico te lopen op schade aan de auto.

Bij Green Laning kan er echter wel schade worden aangericht aan de natuur wanneer de bestuurder niet voorzichtig is en zich niet aan de ongeschreven regels houdt. De schade die je mogelijk met een terreinwagen kunt aanrichten, is bijvoorbeeld
1. Schade aan planten en natuur;
2. Paden, mountainbike paden en ruiterpaden beschadigen;
3. De grond eroderen;
4. Wilde dieren laten schrikken of verwonden.

Kortom: Oplettendheid is vereist.

Daarom zijn er bepaalde regels opgesteld die ervoor moeten zorgen dat er geen onnodige schade wordt aangericht tijdens het offroad rijden en Green Laning. In Nederland heet dit de Groene Code

Wat is de Groene Code voor offroad rijden met terreinwagens?

Om te voorkomen dat je onnodig schade aanricht tijdens het offroad rijden, dien je natuurlijk ten alle tijden goed op te letten en je bewust te zijn van je omgeving.

Offroad rijden is een recht, maar dit kan alleen maar worden toegestaan zolang men zich goed gedraagt met respect voor de natuur en de omgeving. Wanneer hier niet goed mee wordt omgegaan, kan het recht op offroad rijden ons in de toekomst worden ontnomen.

De FNTC (Federatie Nederlandse Terreinauto Clubs) heeft daarom de Groene Code opgesteld, waar offroad rijders zich aan dienen te houden.

Regels Groene Code
De regels van de Groene Code hebben betrekking op het volgende:

Respecteer de natuur, het milieu en de wilde dieren.

1. Rij alleen in gebieden waar het is toegestaan.
2. Maak gebruik van bestaande routes.
3. Oriënteer je vooraf waar het rijden met een 4×4 is toegestaan en mogelijk is.
4. Verlaat deze routes niet. De sporen die je achterlaat kunnen namelijk worden gevolgd door andere auto’s waardoor er onnodig schade aan natuur en het leefgebied van wilde dieren wordt aangericht.
5. Wees extra voorzichtig in de broedtijd met dieren met jongen.
6. Voorkom schade aan bomen en planten.
7. Let op brandgevaar, met name tijdens droge zomermaanden.
8. Laat geen afval achter.
9. Controleer van tevoren dat er geen olie of vet lekt uit de motor.
10. Zorg bij reparaties voor een waterdichte ondergrond (zeil).
11. Betreed geen afgesloten gebieden. Hekken hebben als doel om bezoekers tegen te houden.
12. Respecteer verkeersregels.
13. Houd rekening met andere gebruikers van het natuurgebied, zoals fietsers, wandelaars, ruiters, boeren, bewoners en andere recreanten.

Eigenlijk zijn deze regels erg vanzelfsprekend. Toch is het goed om stil te staan bij het effect wat je onbewust kan achterlaten op de natuur en de dieren wanneer je offroad gaat rijden.

Wanneer je bovenstaande regels hebt gelezen en onthouden, kan ik je vooral aanraden om Green Laning eens te gaan uitproberen.

Green Laning is namelijk dé manier om de verborgen plekjes van Nederland en Europa te kunnen ontdekken en te kunnen genieten van de rust, natuur en de stilte.